Rodríguez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-204

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 769
emmarodriguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01502 | Trade union law 1

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01107 | Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01601 | Trade union law 2

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Mercantil e do Traballo

Research topics

  • Dereito á igualdade e principio de non discriminación
  • Dereitos do traballador individual
  • Dereito colectivo do traballo