Pillado González

Professor

Area of Procedural Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-303

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 413
epillado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01103 | Civil Law Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01103 | Civil Law Practicals

2nd term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01201 | Civil Law II Practicals

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • Proceso civil e penal
  • Medios alternativos de solución de conflitos
  • Cooperación civil e penal