Aneiros Pereira

Senior Lecturer

Area of Financial and Taxation Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho D-310
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 024
janeiros@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01943 | Criminal and administrative liability in finance-taxation

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01702 | Financial and taxation law 2
V08G211V01504 | Financial and taxation law

2nd term

Degree in Law

V08G081V01944 | Business tax regime

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01203 | Practicals in Taxation

 

Research

Research group

Dereito Financeiro e Tributario

Research topics

  • Tributación das persoas físicas, sociedades e entidades sen ánimo de lucro
  • Tributos locais, autonómicos, estatais e fiscalidade internacional
  • Tributación do comercio internacional. Zonas Francas