Aneiros Pereira

Senior Lecturer

Area of Financial and Taxation Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho D-310

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 024
janeiros@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01943 | Criminal and administrative liability in finance-taxation

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01504 | Financial and taxation law

2nd term

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 18:00 to 20:00, Despacho D 310 , Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
– Wednesday: from 11:00 to 14:00, Despacho 219, Facultade de Dirección e Xestión Pública

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 16:00 to 18:00, Despacho 216, Facultade de Dirección e Xestión Pública

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Financeiro e Tributario

Research topics

  • Tributación das persoas físicas, sociedades e entidades sen ánimo de lucro
  • Tributos locais, autonómicos, estatais e fiscalidade internacional
  • Tributación do comercio internacional. Zonas Francas