Cabeza Pereiro

Professor

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-206

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 889
jcabeza@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01101 | Seguridade Social Complementaria

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01411 | Dereito do traballo o da seguridade social

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01402 | Social security law 1

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01214 | Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués
V08M104V01216 | Técnicas de Negociación Colectiva