Durán Vázquez

Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-210

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 026
joseduran@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01103 | Sociology: Introduction to sociology of labour relations
V08G211V01305 | Work sociology

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01907 | Qualitative research applied to labour relations

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Procesos sociais, xenero, desenvolvemento e educacion

Research topics

  • Dicursos e novas formas de integración no mundo do traballo
  • Culturas e identidades xuvenís
  • Socioloxía do tempo