Saez Ocejo

Senior Lecturer

Area of Accounting and Finance
Department of Financial and Accounts Economics

Contact information

Faculty of Economic and Business Sciences
Despacho 245

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 464
jocejo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01106 | Análise Contable

2nd term

Degree in Law

V08G081V01202 | Business: Fundaments of accounting and finance

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Análise Económica Financeira e Xestión Empresarial

Research topics

  • Contabilidade financeira
  • Docencia en contabilidade
  • Bolsa de valores