Pacho Blanco

Lecturer

Area of Philosophy of Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-206

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 065
xmpacho@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01101 | Law: Theory of Law

Degree in Law

V08G081V01102 | Law: Theory of Law

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01111 | Dereito: Teoría do dereito

Máster Universitario en Menores

V08M042V01101 | Marco Normativo da Protección do Menor

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Agrupación Grupos de Investigación de Dereito Administrativo e Filosofía do Dereito

Research topics

  • Interpretación constitucional
  • Dereitos lingüísticos
  • Feminismos e dereitos das mulleres