Núñez Ramos

Associate Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-202

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 105
xosera@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01942 | Social security law

2nd term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01204 | Labour and Social Security Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01204 | Labour and Social Security Practicals