Noriega Rodríguez

Lecturer

Area of Civil Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-304

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 999
lidianr@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Menores

V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01913 | Patrimonial Civil Law

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01223 | Dereito civil I. Obligacións e contratos
V03G720V01422 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • Protección xurídica de menores
  • Dereito de sucesións