Espino Hernández

Associate Lecturer

Area of Procedural Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-305

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 927
despino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01103 | Civil Law Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01103 | Civil Law Practicals

2nd term

Degree in Law

V08G081V01937 | Procedural guardianship of credit

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01201 | Civil Law II Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01201 | Civil Law II Practicals