Muleiro Parada

Senior Lecturer

Area of Financial and Taxation Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho D-307

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 063
lmuleiro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01702 | Financial and taxation law 2

2nd term

Degree in Law

V08G081V01944 | Business tax regime

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01203 | Practicals in Taxation

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Financeiro e Tributario

Research topics

  • Facenda autonómica e local
  • Tributación ambiental
  • Financiamento e réxime tributario dos portos