Sarabia García

Associate Lecturer

Area of Procedural Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-304

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

msarabia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01601 | Criminal procedural law

Máster Universitario en Menores

V08M042V01104 | Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa

2nd term

Degree in Law

V08G081V01937 | Procedural guardianship of credit

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • Probas tóxicas no proceso penal
  • A suspensión da execución da pena privativa de liberdade