García Mosquera

Lecturer

Area of Criminal Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-308

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 028
mmosquera@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01313 | Dereito penal II

Máster Universitario en Menores

V08M042V01105 | O Menor como Vítima de Feitos Delitivos

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01105 | Criminal Law I Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01105 | Criminal Law I Practicals

2nd term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01202 | Criminal Law II Practicals

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01202 | Criminal Law II Practicals

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Penal

Research topics

  • Fraude de seguros
  • O menor ante o Dereito Penal
  • Responsabilidade penal no ámbito médico-sanitario