Otero Oitavén

Associate Lecturer

Area of Administrative Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-304

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 923
mootero@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01106 | Practicals in Administrative Matters

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Dereito local
  • Intervención administrativa na economía
  • Regulación de sectores económicos