Torres Cadavid

Lecturer

Area of Criminal Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-302

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

nataliatorres@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01941 | Business criminal law

2nd term

Degree in Law

V08G081V01402 | Criminal law 2

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01222 | Dereito penal I

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Penal

Research topics

  • Dereito penal económico e de empresa
  • Responsabilidade penal dos profesionais
  • Dereito penal ambiental