Fernández Carballo-Calero

Senior Lecturer

Area of Commercial Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho D-203

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 417
pcarballocalero@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01502 | Commercial law 1
V08G081V01702 | Commercial law 2
V08G081V01931 | Bankruptcy law
V08G081V01932 | Industrial property & competition

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01104 | Practicals in Business

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01515 | Dereito mercantil II

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Mercantil e do Traballo

Research topics

  • Dereito da Competencia Desleal
  • Dereito da Publicidade
  • Dereito da Propiedade Industrial