Velázquez Pérez

Lecturer

Area of Private International Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho D-207

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 043
randres@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01511 | Dereito internacional privado

Máster Universitario en Menores

V08M042V01103 | Adopción Nacional e Internacional de Menores

2nd term

Degree in Law

V08G081V01602 | Private international law
V08G081V01936 | International business law

Research

Researching profile at UVigo

Research group

MEDEA IURIS Crea

Research topics

  • Conflito de leis en dereito privado, procesual e comparado
  • Litixios e arbitraxe internacional
  • Dereito internacional de inversións