Fernández Acevedo

Senior Lecturer

Area of Administrative Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-303

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 024
racevedo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01311 | Dereito administrativo I

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01106 | Practicals in Administrative Matters

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01414 | Dereito administrativo II

2nd term

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:30 to 13:30, C-303, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
– Tuesday: from 10:00 to 11:00, C-303, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Agrupación Grupos de Investigación de Dereito Administrativo e Filosofía do Dereito

Research topics

  • Contratación pública
  • Dominio público
  • Medio ambiente