Rodríguez Martín-Retortillo

Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-203

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 264
rosarodriguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01504 | Administrative law 2

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01501 | Social security law 2

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01107 | Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade

2nd term

Máster Universitario en Menores

V08M042V01202 | A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01601 | Trade union law 2

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01214 | Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués
V08M104V01215 | Organización da Prevención na Empresa
V08M104V01219 | Prácticas Externas
V08M104V01220 | Traballo Fin de Máster

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01204 | Labour and Social Security Practicals

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Mercantil e do Traballo

Research topics

  • Novas tecnoloxías e relacións laborais
  • Sucesión empresarial
  • Conciliación da vida laboral e familiar