Estévez Abeleira

Lecturer

Area of Civil Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-305

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 023
estevez.abeleira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Menores

V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01103 | Civil Law Practicals

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01212 | Dereito: Introducción ao dereito civil e dereito da persoa

2nd term

Máster Universitario en Menores

V08M042V01204 | Traballo de Fin de Máster

Degree in Law

V08G081V01203 | Law: Introduction to civil law and personal rights