Congreso internacional: Avances tras un ano da nova regulación en materia de discapacidade e protección da infancia e a adolescencia fronte á violencia