Xornada Internacional: L´ Europa e il diritto romano

Dirixido ao alumnado do doble grao ADE-Dereito, grao en Dereito e público interesado en xeral.

Outorgarase un diploma aos asistentes.

Inscrición: bravobosch@uvigo.es