• Conference “O emprego en Europa: o sector da pesca (Employment in Europe: fisheries sector)”
  29/11/2019 | Programme | Territorial Secretariat of the Regional Government of Galicia, Concepción Areal, 8. Vigo
 • X International Seminar on Roman Law
  22/11/2019 | Programme | Lecture room B-302 of the FLLS
 • International Seminar “Problemas actuais do Dereito de familia (Current problems of Family Law)”
  21-22/11/2019 | Programme | Classroom A-2019 of the FLLS and Sessions Building, Dock
 • Conference “Arbitraje en los sectores azules (Arbitration in the Blue Sectors)”
  19/11/2019 | Programme | Sessions Building, Transatlantic Dock, Vigo
 • Conference of the Doctor Dana Tillich
  12-14/11/2019 | Programme | Lecture room A4 of the FLLS
 • Conference on Labour Law: Internationalisation 2019
  13/11/2019 | Programme | Lecture Room A-2019 of the FLLS
 • Conference “The aegean and eastern Mediterranean seas from the perspective of Turkey. International law and law of the sea dimensions”
  12/11/2019 | Programme | Lecture Room A-12 of the FLLS
 • Conference “Unión Europea: Para que nos serve? Principais políticas e accións da EU (European Union: What for? Main policies and actions in the EU)”
  31/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Internationalisation Conference on Taxation Law
  30/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “Protección de datos e dereitos dixitais nos albores da Cuarta Revolución Industrial (Data protection and digital rights at the dawn of the Fourth Industrial Revolution)”
  29/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Conference: As axencias de calidade como garantía do ensino universitario no espazo europeo de educación superior (Quality agencies as a guarantee of university education in the European Higher Education Area)
  29/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Seminar on Roman Law
  25/10/2019 | Programme | Classroom B-302 of the FLLS
 • International Congress: Últimos avances na integración europea en materia de xustiza penal (Latest advances in European integration in the field of criminal justice)
  24-25/10/2019 | Programme | Classroom A209 of the FLLS
 • Análise xurídica da sentenza aos feitos do 1 de outubro de 2017 (Legal analysis of the judgement to the facts of October 1, 2017)
  31/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Conference: L´ Europa e il diritto romano
  22/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • El papel del Derecho penal en el control de la criminalidad organizada (The role of criminal law in the control of organised crime)
  17/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference on volunteering and cooperation
  16/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Pensar el derecho en el siglo XXI: La Justicia Transicional a debate (Thinking of Law in the XXI century: Transitional Justice under debate)
  15/10/2019 | Programme | FLLS
 • Mulleres traballadoras na pesca en Galicia (Women workers in fisheries in Galicia)
  10/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Congress: Estado en transición (State in transition)
  09-10/10/2019 | Programme | Galician House of Culture
 • Internationalisation Conference 2019
  07/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Futuro da lexislación cooperativa (Future of cooperative legislation)
  04/10/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • II Labour Conference
  27/09/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Juvenicidio y sistema penal en Colombia (Juvenicide and the criminal system in Colombia)
  12/09/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Jean Monnet Module
  17/06/2019 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Conference on legal updating in Tax Law
  15/05/2019 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Seminar “A cooperativa como fórmula de emprego (The cooperative as formula of employment)”
  24/04/2019 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • VIII Cycle of activities on maritime law
  08/04/2019 | Programme | Lecture Room A1 of the FLLS
 • Complete Brochure of the Internationalisation Conferences
 • International Conference on Taxation Law
  30/11/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Talk and debate “A constitución española no seu 40 aniversario (Spanish Constitution on its 40th aniversary)”
  19/11/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • II International Conference “Vivienda y vulnerabilidad (Housing and Vulnerability)”
  16/11/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • VIII International Seminar on Roman Law “Leis e xuristas en Roma Laws and jurists in Rome)”
  09/11/2018 | Programme | Lecture Room B-302 of the FLLS
 • International Seminar 2018 “Dereito e psicoloxía do menor e familia: problemática actual (Child and family law and psychology: current issues)”
  08/11/2018 | Programme | Videoconferencing room of the FLLS
 • Conference “Cambio climático y gobernanza ambiental en el ártico: retos para el derecho internacional (Climate change and environmental governance in the Arctic: challenges for international law)”
  06/11/2018 | Programme | Lecture Room C3 of the FLLS
 • Conference “La autoría en Derecho penal (Authorship in Criminal law)”
  06/11/2018 | Programme | Lecture Room A2 of the FLLS
 • Cycle of Workshops MarInnLeg
  05/11/2018 | Programme | Transatlantic Dock, Vigo
 • Internationalisation Conference 2018 – Current issues of Administrative Law
  29/10/2018 | Programme | FEBA
 • III Seminar Reading and Law
  25/10/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Internationalisation Conferences 2018 “Derechos Fundamentales de los trabajadores del mar en la República de Cuba previstos en el nuevo Código de Trabajo (Fundamental Rights of Sea Workers in the Republic of Cuba provided for in the new Labour Code)”
  25/10/2018 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • International Congress “Justicia Penal europea: últimos avances hacia una mayor integración (European Criminal Justice: latest developments towards greater integration)”
  25/10/2018 | Programme | Videoconferencing room of the FLLS
 • I International Congress of Teaching Innovation “La enseñanza del Derecho a debate (The teaching of Law under debate)”
  24/10/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Internationalisation Conference “Actualidade do Dereito Romano (Roman law actuality)”
  22/10/2018 | Programme | Lecture Room A1 of the FLLS
 • II International Congress “Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial (New trends in competition law and industrial property)”
  22/10/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Conference 2018: “O direito brasileiro após trinta anos da Constituiçao Federal: análise crítica perspectivas futuras”
  18/10/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Seminar “MOOT court competitions”
  18/10/2018 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Conferences “Muller e traballo na era dixital (Women and work in the digital age)”
  18/10/2018 | Programme | Conference Room FEBA
 • Conference “El estado de necesidad (The state of need)”
  16/10/2018 | Programme | Lecture Room A2 of the FLLS
 • Conference “A Xustiza desde a perspectiva de xénero: cuestións pendentes (Justice from a gender perspective: outstanding issues)”
  05/10/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “Measures against tax avoidance”
  26/09/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • I Labour Conference “Problemas laborais no marco da economía 4.0 (Labour issues in the framework of 4.0 economy)”
  21/09/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “Mujer e igualdad: una perspectiva desde el Derecho tributario-Igualdad de Género y Fiscalidad (Women and equality: a perspective from Taxation Law – Gender Equality and Taxation)”
  19/09/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Research and teaching opportunities at Royal University of Law and Economic (RULE)
  30/05/2018 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Course on Legal Update “Common Law: Nueva realidad con el Brexit (New reality after the Brexit)”
  23/04/2018 | Programme | Classroom B-301 of the FLLS
 • Conferences on Career Opportunities
  20/04/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • I Conference “Mujer y proceso (Woman and process)”
  18/04/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conferences on academic orientation
  13/04/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference Cooperatives and Consumption
  21/03/2018 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Conference “A imaxe da muller na publicidade comercial (The image of women in commercial advertising)”
  20/03/2018 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • VII Cycle of activities on maritime law
  27/02/2018 | Programme | Lecture Room A1 of the FLLS
 • Jean Monnet Module “Protecting Fundamental Rights in the European Union”
  21/02/2018 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Conference “O dereito á vivenda na encrucillada (The right to housing at the crossroads)”
  01/12/2017 | Programme | FLLS
 • Talk and debate “O Parlamento de Galicia (The Galician Parlament)”
  21/11/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “El tribunal Internacional del Derecho del Mar (The International Tribunal for the Sea Law)”
  15/11/2017 | Programme | Lecture Room B5 of the FLLS
 • Conference “ACSUG: Quality Guarantee of the University”
  14/11/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • V Cycle of Conferences on Bankruptcy Code
  14/11/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Sessions on Administrative Law
  09/11/2017 | Programme | FEBA (day 9), FLLS (days 13 and 27)
 • Seminar “El negotium contractum: aspectos históricos e perspectivas de futuro (The negotium contractum: historical aspects and future perspectives)”
  09/11/2017 | Programme | Classroom B-302 of the FLLS
 • Conferences “Zonas francas e Comercio Internacional (Free Zones and International Trade)”
  09/11/2017 | Programme | FLLS
 • Congress “Mediación penal. Cara a unha resposta máis reparadora para a vítima (Criminal Mediation: Towards a more restorative response for the victim)”
  09/11/2017 | Programme | Assembly Hall of the Territorial Delegation of the Regional Government of Galicia in Vigo
 • Seminar “Crise e Dereito do Traballo (Crisis and Labour Law)”
  25/10/2017 | Programme | FLLS
 • Internationalisation Conferences
  25/10/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • II Cycle of Conferences on Competition and Industrial Property Law
  24/10/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Course: Update in Contract Law
  23/10/2017 | Programme | Lecture Room B302 of the FLLS
 • IV International Colloquium in Law Researchers
  20/10/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conferences “Muller romana e actualidade: unha visión próxima (Roman woman and the present day: a close look)”
  05/10/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “A integración no sector cooperativo (Integration in the cooperative sector)”
  21/04/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • VI Cycle of activities on maritime law
  21/02/2017 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference on legal updating in Administrative Law
  01/12/2016 | Programme | Classroom C-301 of the FLLS
 • Seminar on noise pollution and fundamental rights: protection and unresolved rights
  02/12/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conferences, Employment in the current situation
  12/12/2016 | Programme> | Museum of the Sea of Vigo
 • International Seminar on “Xestión e resolución de conflitos civís e mercantís (Management and resolution of civil and commercial conflicts)”
  13/12/2016 |
  Programme | Classroom A-209 of the FLLS
 • Conference “O proceso de retirada do Reino Unido da Unión Europea (The process of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union)”
  24/11/2016 | Programme | Lecture Room C3 of the FLLS
 • Seminar – Convention on disable people’s rights
  21/11/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference on legal updating in European Contract Law
  18/11/2016 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • Congress on the 2015 criminal procedural reforms. After their first year of effect
  17/11/2016 | Programme | Delegation of the Regional Government Hall (Vigo)
 • II Meeting forum of Law and Labour
  27/10/2016 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • New trends in competition law and industrial property
  24/10/2016 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • Conference on Criminal Law “O novo delito de matrimonio forzado desde a perspectiva de xénero (The new crime of Forced Marriage from a Gender Perspective)”
  06/10/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Congress on the legal implications for humanitarian crises, caused by armed conflict
  07/07/2016 | Programme | Delegation of the Regional Government Hall (Vigo)
 • Seminar “International Tax Seminar on Special Tax Zones”
  28/04/2016 | Programme | Free Trade Zone of Vigo
 • Conference “Saídas profesionais (Career opportunities)”
  26/04/2016 | Programme | Lecture Room B3 of the FLLS
 • V Cycle of activities on Maritime Law
  xx/02/2016 | Programme | Lecture Room A1 of the FLLS
 • Conferences “Dereito deportivo (Sports Law)”
  11/04/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “Educación non formal (Non-formal Education)”
  14/04/2016 | Programme | Central Library of the UVigo
 • Conferences on “Constitución, organización territorial y financiación autonómica en el contexto político actual (Constitution, territorial organisation and autonomous financing in the current political context)”
  12/04/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Talk and debate “A Cooperativa de Armadores de Vigo como modelo de xestión (The Vigo Shipowners’ Cooperative as a management model)”
  01/04/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Informative seminar on the diplomatic career and the existing postgraduate studies on this subject
  14/03/2016 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Congress on the reform of the Child and Adolescent Protection System
  10/12/2015 | Programme | Videoconferencing room of the FLLS
 • “Evolución e crise do Tribunal Constitucional (Evolution and crisis of the Constitutional Court)”
  10/12/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • “Reconstruíndo o dereito desde unha perspectiva de xénero (Reconstructing Law from a gender perspective)”
  10/12/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • VI International Seminar “Leis, xuíces, xuristas e avogados en Roma (Laws, judges, jurists and lawyers in Rome)”
  10/12/2015 | Programme | Lecture Room A-209 of the FLLS
 • IV Conferences on practical issues of Civil Procedural Law
  17/12/2015 | Programme | Vigo Financial Club
 • III Cycle of Conferences on Bankruptcy Code
  18/11/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • I Cycle of Conferences on Competition and Industrial Property Law
  19/11/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Academic Conference on Legal Update
  23/11/2015 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • Experience of the Joint Bachelor’s Degree in a Corporate Law Firm
  18/11/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conferences: The image of women in commercial advertising
  17/11/2015 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • Conference ”A problemática do control xudicial dos procedementos administrativos: perspectivas á luz das recentes reformas lexislativas. Unha visión comparada Franco-Luso-Española (The problem of judicial control of administrative procedures: perspectives in the light of recent legislative reforms. A Franco-Portuguese-Spanish comparative view)
  10/11/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference “Perspectiva da colaboración público-privada en tempos de crise: ferramenta para a innovación, eficiencia e racionalización públicas (Perspective of public-private collaboration in times of crisis: a tool for innovation, efficiency and public rationalisation)
  26/10/2015 | Programme | Lecture Room C1 of the FLLS
 • International Seminar “Roma e a unificación do dereito contractual europeo (Rome and the unification of European Contract Law)”
  06/11/2015 | Programme | Classroom B-302 of the FLLS
 • International conferences on Management and Resolution of civil and criminal conflicts
  07/10/2015 | Programme | Videoconferencing room of the FLLS
 • Conferences “Igualdade e emprego: cuestións actuais de debate (Equality and employment: current issues for debate)”
  01/10/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference on the Automotive Industry
  23/09/2015 | Programme | Conference Room FEBA
 • Conference MDE Opening Ceremony
  22/09/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Conferences “O financiamento dos portos en España e na UE: custos e beneficios para os operadores portuarios (Port funding in Spain and the EU: costs and benefits for port operators)”
  01/07/2015 | Programme | Sessions Building, Transatlantic Dock, Vigo
 • International Conference“A aplicación extraterritorial do Dereito da UE (The extraterritorial application of EU law)”
  18/06/2015 | Programme | Vigo Financial Club
 • ”Desafíos na construción do mercado interior europeo: cooperación xudicial en materia mercantil, civil e penal (Challenges in the construction of the European internal market: judicial cooperation in commercial, civil and criminal matters)”
  08/06/2015 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • “Influencias cristiás e impedimentos para o matrimonio na antigüidade tardía (Christian influences and impediments to marriage in late antiquity)”
  04/06/2015 | Programme | Classroom B-301 of the FLLS
 • II Hispanic-Portuguese Public Procurement Conferences
  29/05/2015 | Programme | Assembly Hall of the Provintial Museum of Pontevedra
 • ”Relacións entre os ordenamentos xurídicos da UE e dos estados membros (Relations between the legal systems of the EU and the member states)”
  21/05/2015 | Programme | Classroom C-301 of the FLLS
 • Seminar on Roman Law
  19/05/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Monographic Course “A Administración Pública como garante da competencia e dos intereses dos consumidores (The Public Administration as a guarantor of competition and consumer interests)”
  12/05/2015 | Programme | Galician School of Public Administration (EGAP) – Santiago de Compostela
 • Meeting forum of Law and Labour
  08/05/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • IV Cycle of activities on Maritime Law
  09/03/2015 | Programme | Lecture Room A1 of the FLLS
 • Conference “Cooperativismo e Igualdade de Xénero (Cooperativism and Gender Equality)”
  10/04/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Seminar “Sustainable Development of Transport in Europe”
  13/04/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • I Seminar “Novas propostas fiscais no ámbito interno e internacional (New tax proposals domestically and internationally)”
  25/03/2015 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • Conference on the Law of the Sea
  28/11/2014 | Programme | Lecture Room C4 of the FLLS
 • Seminar “A protección da vulnerabilidade das persoas traballadoras (Protecting the vulnerability of workers)”
  28/11/2014 | Programme | Social Centre of AFUNDACIÓN
 • Conference “Igualdade de xénero e poder de decisión na empresa (Gender equality and decision-making power in the company)”
  12/11/2014 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • National Congress “A indemnización por danos no dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual (Compensation for damages in competition law and industrial and intellectual property)”
  27/10/2014 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • II Cycle of Conferences on Bankruptcy Code
  22/10/2014 | Programme | Assembly Hall FLLS
 • IX International Seminar on Roman Law
  17/10/2014 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Seminar “O proceso contencioso-administrativo no Dereito comparado: as experiencias colombiana, portuguesa e española (The contentious-administrative process in comparative law: the Colombian, Portuguese and Spanish experiences)”
  30/09/2014 | Programme | Conference Room of the FLLS
 • International Congress of Medical Errors and Adverse Events
  18/09/2014 | >Programme | Social Centre of AFUNDACIÓN