Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2020
Closed call
01/01/2020 31/01/2020
Bolsa Xeral do MEFP 2020/2021
Open call
09/08/2020 15/10/2020

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas urxentes e excepcionais COVID-19
Closed call
28/05/2020 19/06/2020
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/2020
Closed call
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas de axuda ao estudo 2019/2020
Closed call
21/05/2020 19/06/2020
Bolsas de residencia 2019/2020
Closed call
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Closed call
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas Santander Equality, 2019/2020
Closed call
01/09/2019 31/01/2020
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Open call
18/09/2020 15/11/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor
Closed call
04/02/2020 28/02/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Open call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Closed call
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Closed call
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Open call
06/07/2020 10/10/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/2021
Closed call
02/07/2020 30/09/2020

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2019/2020
Closed call
10/12/2019 10/01/2020
Bolsas de formación en centros 2020/2021
Closed call
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2020/2021
Closed call
28/07/2020 11/09/2020
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/2021
Closed call
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/2021
Closed call
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Closed call
11/10/2019 31/10/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
15/09/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019
Closed call
24/10/2019 14/11/2019

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Open call
01/09/2020 09/10/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)
Closed call
14/06/2019 15/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Closed call
01/08/2019 02/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
07/02/2020 06/03/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2019
Closed call
14/01/2020 28/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2019
Closed call
18/12/2019 15/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2019
Closed call
17/12/2019 14/01/2020
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2019
Closed call
17/10/2019 07/11/2019
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019
Closed call
12/12/2019 14/01/2020
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Closed call
07/05/2019 21/05/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Closed call
22/06/2020 30/09/2020
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Closed call
22/01/2019 12/02/2019

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Closed call
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para a realización de actividades de carácter formativo, curso 2018/2019
Closed call
22/05/2019 24/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Closed call
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2019/2020
Closed call
07/05/2020 29/05/2020
Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento 2018/2019
Closed call
23/04/2019 10/05/2019
Bolsas de viaxe
Closed call
26/05/2020 26/06/2020
Estadías en centros de investigación
Closed call
26/05/2020 26/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Closed call
11/09/2018 20/09/2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
8ª convocatoria dos Premios INCUVI-EMPRENDE
Closed call
27/09/2019 25/10/2019
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Closed call
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Closed call
04/08/2020 30/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Closed call
25/07/2020 30/09/2020
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Closed call
16/10/2019 31/10/2019
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2019/2020
Closed call
24/07/2020 21/09/2020
Premios Consello Social _UVigoHumana
Closed call
18/09/2019 03/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga
Closed call
05/06/2019 13/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria
Closed call
19/02/2020 19/06/2020
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Closed call
24/07/2020 21/09/2020
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019
Closed call
16/09/2019 27/09/2019
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/2020
Closed call
02/10/2019 11/10/2019

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
27/08/2020 28/09/2020
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Open call
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing