Planificación das enquisas de avaliación docente do 1º cuadriemstre, curso 2019/2020

Estimado profesorado, anunciamos que hoxe se pon en marcha o proceso de Enquisas de Avaliación Docente (EAD) do 1º cuadrimestre do curso 2019-2020.

Para facilitar o proceso, xa está habilitada na Secretaría Virtual a aplicación para a Planificación de Enquisas de Avaliación Docente, co obxecto de que o profesorado poida planificar de maneira persoal as enquisas das materias que imparte e determine a data, lugar (aula, centro e sede) e horario de realización que lle conveña.

A ruta de acceso é a seguinte: Páxina da UVigo > Secretaría Virtual > Control de acceso > Funcionalidades para o PDI > Planificación de Enquisas de Avaliación Docente.

O prazo de planificación individual por parte do profesorado remata o vindeiro 13 de outubro. Para facilitar esta tarefa, na Guía de Planificación das EAD inclúese información detallada sobre o proceso. Esta guía pode consultarse no seguinte enlace: Guía de planificación