Solicitudes de Asignación de taquillas para o curso 2021/2022

Ata o 28 de setembro pódese solicitar o uso das taquillas da Facultade.

O formulario de solicitude atópase no seguinte enderezo.

Entrega no Decanato de 09:00 a 14:00 horas