Club de Debate e oratoria

Data de inicio: mércores, 19 de outubro
Inscricións en: xmpacho@uvigo.es