Xornada de internacionalización 2019

Cuestións actuais de Dereito Administrativo

Secretaría académica

Itzíar Sobrino García
Bolseira FPU de Dereito Administrativo, Universidade de Vigo

Dirección/Comite organizador

María Antonia Arias Martínez
Profesora Titular de Dereito Administrativo, Universidade de Vigo
Rafael Fernández Acevedo
Profesor Titular de Dereito Administrativo, Universidade de Vigo
Patricia Valcárcel Fernández
Profesora Titular de Dereito Administrativo (acreditada a Catedrática), Universidade de Vigo

Coimité científico

José Luis Piñar Mañas
Catedrático de Dereito Administrativo, Universidad CEU San Pablo
Pablo Menéndez García
Catedrático de Dereito Administrativo, Universidade de Vigo
José María Gimeno Feliú
Catedrático de Dereito Administrativo, Universidad de Zaragoza
Luis Míguez Macho
Catedrático de Dereito Administrativo, Universidade de Santiago de Compostela

Documentación

Programa