• Xornada: A reforma da Constitución desda a perspectica de xénero
  06/11/2020 | Programa | Campus Remoto
 • XI Seminario Internacional de Dereito Romano
  27/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Seminario: Europeísmo cultural y redes trasatlánticas
  23/10/2020 | Programa | Zoom
 • Xornada de internacionalización: O dereito de excepción en perspectiva comparada
  23/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Xornada: Igualdade de Xénero e Fiscalidade. Perspectiva de xénero no Imposto sobre a Renda das persoas físicas
  22-23/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Congreso internacional: Sistema penal y cooperación judicial
  22-23/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Seminario: La proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia
  16/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Seminarios prácticos: O Ministerio Fiscal
  16/09/2020-02/12/2020 | Programa | Campus Remoto
 • Xornada: Os dereitos de conciliación da vida laboral e familiar despois da reforma de 2019
  01-02/10/2020 | Programa | Campus Remoto
 • 1º Congreso Internacional: Unión de hecho en el escenario internacional
  29/06/2020-03/07/2020 | ProgramaOnline
 • Seminario internacional: Perca marítima e crecemento sostible
  16-17/06/2020 | Programa | Sede de la Fundación MarInnleg Muelle de Trasatlánticos, Vigo
 • Conferencia “O Xulgado visto dende dentro”
  17/06/2020 | Sala de Xuntas I da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Xornada: El derecho a través de la ciencia
  18/03/2020 | Programa | Aula A209 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Conferencia: The internationalization of Constitutional Law: Judicial review in the midst of global challenges
  05/03/2020 | Programa | Aula A209 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Xornada: Programa de mobilidade
  29/01/2020 | Programa | Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Xornada Internacional 2019 “Ordem jurídica do mercado”
  28-29/11/2019 | Programa | Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Xornada “O emprego en Europa: o sector da pesca”
  29/11/2019 | Programa | Secretaría Territorial da Xunta de Galicia, Concepción Areal, 8. Vigo
 • X Seminario Internacional de Dereito Romano
  22/11/2019 | Programa | Aula B-302 da FCCXXT
 • Seminario Internacional “Problemas actuais do Dereito de familia”
  21-22/11/2019 | Programa | Seminario A-2019 da FCCXXT e Edificio de Sesiones, Muelle
 • Xornada “Arbitraje en los sectores azules”
  19/11/2019 | Programa | Edificio de Sesiones, Muelle de Trasatlánticos, Vigo
 • Conferencias da Dra. Dana Tillich
  12-14/11/2019 | Programa | Aula A4 da FCCXXT
 • Conferencia de Dereito Laboral: Internacionalización 2019
  13/11/2019 | Programa | Aula A-2019 da FCCXXT
 • Conferencia “The aegean and eastern mediterranean seas from the perspective of Turkey. International law and law of the sea dimensions”
  12/11/2019 | Programa | Aula A-12 da FCCXXT
 • Conferencia “Unión Europea: Para que nos serve? Principais políticas e accións da EU”
  31/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada de internacionalización en Dereito tributario
  30/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Conferencia “Protección de datos e dereitos dixitais nos albores da Cuarta Revolución Industrial”
  29/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada Internacional: As axencias de calidade como garantía do ensino universitario no espazo europeo de educación superior
  29/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Seminario internacional de dereito romano
  25/10/2019 | Programa | Aula B-302 da FCCXXT
 • Congreso Internacional: Últimos avances na integración europea en materia de xustiza penal
  24-25/10/2019 | Programa | Seminario A209 da FCCXXT
 • Análise xurídica da sentenza aos feitos do 1 de outubro de 2017
  31/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada Internacional: L´ Europa e il diritto romano
  22/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • El papel del Derecho penal en el control de la criminalidad organizada
  17/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada sobre voluntariado e cooperación
  16/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Pensar el derecho en el siglo XXI: La Justicia Transicional a debate
  15/10/2019 | Programa | FCCXXT
 • Mulleres traballadoras na pesca en Galicia
  10/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Congreso Internacional: Estado en transición
  09-10/10/2019 | Programa | Casa Galega da Cultura
 • Xornada de internacionalización 2019
  07/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Futuro da lexislación cooperativa
  04/10/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • II Xornada laboralista
  27/09/2019 | ProgramaSalón de Graos da FCCXXT
 • Juvenicidio y sistema penal en Colombia
  12/09/2019 | Programa | Salón de graos da FCCXXT
 • Módulo Jean Monnet
  17/06/2019 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Xornadas de actualización xurídica en Dereito Tributario
  15/05/2019 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Seminario «A cooperativa como fórmula de emprego»
  24/04/2019 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • VIII Ciclo de actividades sobre dereito marítimo
  08/04/2019 | Programa | Aula A1 da FCCXXT
 • Folleto completo das Xornadas de Internacionalización
 • Xornada Internacional de Dereito Tributario
  30/11/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Charla-coloquio «A constitución española no seu 40 aniversario»
  19/11/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • II Xornada Internacional «Vivienda y vulnerabilidad»
  16/11/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • VIII Seminario internacional de Dereito Romano «Leis e xuristas en Roma»
  09/11/2018 | Programa | Aula B-302 da FCCXXT
 • Seminario internacional 2018 «Dereito e psicoloxía do menor e familia: problemática actual»
  08/11/2018 | Programa | Sala de videoconferencias da FCCXXT
 • Conferencia «Cambio climático y gobernanza ambiental en el ártico: retos para el derecho internacional»
  06/11/2018 | Programa | Aula C3 da FCCXXT
 • Conferencia «La autoría en Derecho penal»
  06/11/2018 | Programa | Aula A2 da FCCXXT
 • Ciclo de talleres MarInnLeg
  05/11/2018 | Programa | Muelle de Trasatlánticos en Vigo
 • Xornada de internacionalización 2018 – Cuestións actuais de Dereito Administrativo
  29/10/2018 | Programa | FCCEE
 • III Seminario Literatura e Dereito
  25/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas de Internacionalización 2018 «Derechos Fundamentales de los trabajadores del mar en la República de Cuba previstos en el nuevo Código de Trabajo»
  25/10/2018 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Congreso Internacional «Justicia Penal europea: últimos avances hacia una mayor integración»
  25/10/2018 | Programa | Sala de videoconferencias da FCCXXT
 • I Congreso Internacional de innovación docente «La enseñanza del Derecho a debate»
  24/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada de internacionalización «Actualidade do Dereito Romano»
  22/10/2018 | Programa | Aula A1 da FCCXXT
 • II Congreso Internacional «Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial»
  22/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada internacional 2018: «O direito brasileiro após trinta anos da Constituiçao Federal: análise crítica perspectivas futuras»
  18/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Seminario internacional «MOOT court competitions»
  18/10/2018 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Xornadas «Muller e traballo na era dixital»
  18/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCEE
 • Conferencia «El estado de necesidad»
  16/10/2018 | Programa | Aula A2 da FCCXXT
 • Xornada «A Xustiza desde a perspectiva de xénero: cuestións pendentes»
  05/10/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Conferencia «Measures against tax avoidance»
  26/09/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • I Xornada Laboralista «Problemas laborais no marco da economía 4.0»
  21/09/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada «Mujer e igualdad: una perspectiva desde el Derecho tributario-Igualdad de Género y Fiscalidad»
  19/09/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Research and teaching opportunities at Royal University of Law and Economic (RULE)
  30/05/2018 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Curso de actualización xurídica «Common Law: Nueva realidad con el Brexit»
  23/04/2018 | Programa | Seminario B-301 da FCCXXT
 • Xornadas de saídas profesionais
  20/04/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • I Xornada «Mujer y proceso»
  18/04/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas de orientación académica
  13/04/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada Cooperativas e consumo
  21/03/2018 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Xornada «A imaxe da muller na publicidade comercial»
  20/03/2018 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • VII Ciclo de actividades sobre Dereito Marítimo
  27/02/2018 | Programa | Aula A1 da FCCXXT
 • Módulo Jean Monnet “Protecting Fundamental Rights in the European Union”
  21/02/2018 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Xornada “O dereito á vivenda na encrucillada”
  01/12/2017 | Programa | FCCXXT
 • Charla-coloquio «O Parlamento de Galicia»
  21/11/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Conferencia «El tribunal Internacional del Derecho del Mar»
  15/11/2017 | Programa | Aula B5 da FCCXXT
 • Conferencia «ACSUG: Garantía de calidade da universidade»
  14/11/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • V Ciclo de conferencias de Dereito Concursal
  14/11/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Sesións internacionais de Dereito Administrativo
  09/11/2017 | Programa | FCCEE (día 9), FCCXXT (días 13 e 27)
 • Seminario «El negotium contractum: aspectos históricos e perspectivas de futuro»
  09/11/2017 | Programa | Seminario B-302 da FCCXXT
 • Xornadas «Zonas francas e Comercio Internacional»
  09/11/2017 | Programa | FCCXXT
 • Congreso «Mediación penal. Cara a unha resposta máis reparadora para a vítima»
  09/11/2017 | Programa | Salón de Actos da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Vigo
 • Seminario «Crise e Dereito do Traballo»
  25/10/2017 | Programa | FCCXXT
 • Xornadas de internacionalización
  25/10/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • II Ciclo de conferencias de Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial
  24/10/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Curso: Actualización en dereito contractual
  23/10/2017 | Programa | Aula B302 da FCCXXT
 • IV Coloquio Internacional de Investigadores en Dereito
  20/10/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas “Muller romana e actualidade: unha visión próxima»
  05/10/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada “A integración no sector cooperativo»
  21/04/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • VI Ciclo de actividades sobre Dereito Marítimo
  21/02/2017 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas de actualización en Dereito Administrativo
  01/12/2016 | Programa | Seminario C-301 da FCCXXT
 • Seminario de contaminación acústica e dereitos fundamentais: protección e dereitos sen resolver
  02/12/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas, A contratación laboral na conxuntura actual
  12/12/2016 | Programa | Museo do Mar de Vigo
 • Seminario internacional sobre «Xestión e resolución de conflitos civís e mercantís»
  13/12/2016 | Programa | Seminario A-209 da FCCXXT
 • Conferencia «O proceso de retirada do Reino Unido da Unión Europea»
  24/11/2016 | Programa | Aula C3 da FCCXXT
 • Seminario- Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade
  21/11/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Curso de actualización en dereito contractual Europeo
  18/11/2016 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • Congreso sobre As reformas procesais penais de 2015. Tras o seu primeiro ano de vixencia
  17/11/2016 | Programa | Salón da Delegación da Xunta (Vigo)
 • II Foro de encontro de Xustiza e Traballo
  27/10/2016 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • Novas tendencias no dereito da Competencia e da propiedade industrial
  24/10/2016 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • Xornada de Dereito Penal «O novo delito de matrimonio forzado desde a perspectiva de xénero»
  06/10/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Congreso sobre implicacións xurídicas nas crises humanitarias, provocadas por conflitos armados
  07/07/2016 | Programa | Salón da Delegación da Xunta (Vigo)
 • Seminario “International Tax Seminar on Special Tax Zones”
  28/04/2016 | Programa | Zona Franca de Vigo
 • Xornada “Saídas profesionais”
  26/04/2016 | Programa | Aula B3 da FCCXXT
 • V Ciclo de actividades sobre Dereito Marítimo
  xx/02/2016 | Programa | Aula A1 da FCCXXT
 • Xornadas “Dereito deportivo”
  11/04/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada “Educación non formal”
  14/04/2016 | Programa | Biblioteca Central da UVigo
 • Xornadas de “Constitución, organización territorial y financiación autonómica en el contexto político actual
  12/04/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Charla/coloquio «A Cooperativa de Armadores de Vigo como modelo de xestión”
  01/04/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • “Xornada informativa sobre a carreira diplomática e estudos de posgrao existentes na materia”
  14/03/2016 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • “Congreso sobre a reforma do sistema de protección á infancia e adolescencia
  10/12/2015 | Programa | Sala de videoconferencia da FCCXXT
 • “Evolución e crise do Tribunal Constitucional”
  10/12/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • “Reconstruíndo o dereito desde unha perspectiva de xénero”
  10/12/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • VI Seminario Internacional «Leis, xuíces, xuristas e avogados en Roma»
  10/12/2015 | Programa | Aula A-209 da FCCXXT
 • IV Xornadas sobre cuestións prácticas de Dereito Procesual Civil
  17/12/2015 | Programa | Club Financeiro de Vigo
 • III Ciclo de conferencias de dereito concursal
  18/11/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • I Ciclo de conferencias de dereito da competencia e da propiedade industrial
  19/11/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas Académicas de actualización xurídica
  23/11/2015 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • Experiencia da dobre titulación nun despacho de avogados de empresa
  18/11/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas: A imaxe da muller na publicidade comercial
  17/11/2015 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • Xornada ”A problemática do control xudicial dos procedementos administrativos: perspectivas á luz das recentes reformas lexislativas. Unha visión comparada Franco-Luso-Española
  10/11/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Conferencia “Perspectiva da colaboración público-privada en tempos de crise: ferramenta para a innovación, eficiencia e racionalización públicas
  26/10/2015 | Programa | Aula C1 da FCCXXT
 • Seminario internacional “Roma e a unificación do dereito contractual europeo»
  06/11/2015 | Programa | Seminario B-302 da FCCXXT
 • Xornadas Internacionais sobre Xestión e Resolución de conflitos civís e penais
  07/10/2015 | Programa | Sala de videoconferencia da FCCXXT
 • Xornadas “Igualdade e emprego: cuestións actuais de debate»
  01/10/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Conferencia da industria do automóvil
  23/09/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCEE
 • Conferencia Acto inaugural do MDE
  22/09/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornadas Internacionais «O financiamento dos portos en España e na UE: custos e beneficios para os operadores portuarios»
  01/07/2015 | Programa | Edificio de Sesións de Muelles de Trasatlánticos (Vigo)
 • Conferencia internacional “A aplicación extraterritorial do Dereito da UE»
  18/06/2015 | Programa | Club Financeiro de Vigo
 • Desafíos na construción do mercado interior europeo: cooperación xudicial en materia mercantil, civil e penal
  08/06/2015 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • “Influencias cristiás e impedimentos para o matrimonio na antigüidade tardía”
  04/06/2015 | Programa | Seminario B-301 da FCCXXT
 • II Xornadas Hispano–lusas de contratación pública
  29/05/2015 | Programa | Salón de Actos do Museo Provincial de Pontevedra
 • Relacións entre os ordenamentos xurídicos da UE e dos estados membros
  21/05/2015 | Programa | Seminario C-301 da FCCXXT
 • Seminario de Dereito Romano
  19/05/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Curso monográfico “A Administración Pública como garante da competencia e dos intereses dos consumidores
  12/05/2015 | Programa | Escola Galega de Administración Pública (EGAP) – Santiago de Compostela
 • Foro de Encontro de Xustiza e Traballo
  08/05/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • IV Ciclo Actividades sobre Dereito Marítimo
  09/03/2015 | Programa | Aula A1 da FCCXXT
 • Xornada «Cooperativismo e Igualdade de Xénero»
  10/04/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Seminario «Sustainable Development of Transport in Europe»
  13/04/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • I Seminario Novas propostas fiscais no ámbito interno e internacional
  25/03/2015 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Xornada sobre o Dereito do Mar
  28/11/2014 | Programa | Aula C4 da FCCXXT
 • Seminarios “A protección da vulnerabilidade das persoas traballadoras»
  28/11/2014 | Programa | Centro Social de AFUNDACIÓN
 • Xornada “Igualdade de xénero e poder de decisión na empresa»
  12/11/2014 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Congreso nacional “A indemnización por danos no dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual»
  27/10/2014 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • II Ciclo de conferencias de Dereito Concursal
  22/10/2014 | Programa | Salón de Actos da FCCXXT
 • IX Seminario Internacional de Contratación Pública
  17/10/2014 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Seminario Internacional “O proceso contencioso-administrativo no Dereito comparado: as experiencias colombiana, portuguesa e española”
  30/09/2014 | Programa | Salón de Graos da FCCXXT
 • Congreso Internacional de Erros Médicos e Eventos Adversos
  18/09/2014 | Programa | Centro Social de AFUNDACIÓN