Facultade de CCXXT

Delegación de Alumnos

email: | Facebook | Twitter


Estrutura Interna


A Delegación de Alumnos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo forma parte dos diversos órganos de goberno da Facultade e réxese polos seus estatutos.

A delegación establece o seu orzamento de acordo coa partida orzamentaria da facultade establecida para tales fins.

Ao remate de cada exercicio económico a Delegación ten que presentar a súa memoria de gastos na Xunta de Facultade.

Delegación

Ubicación e horarios


A Delegación ten a súa sede na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Os horarios de atención ao estudantado son en horario de mañá (9:00 a 14:00) e tarde (16:00 a 21:00) agás nos periodos vacacionais e de exames.

Solicitude de taquillas

Regulamento de utilización e adxudicación do material destinado ao almacenamento de material de docencia
Procedemento de adxudicación de taquillas 2017-2018

Solicitude de taquillas