Facultade de CCXXT

Homologación Títulos Estranxeiros

Probas de Aptitude Para a Homologación do Título Estranxeiro de Licenciado en Dereito


Datas das probas de aptitude 2017-2018
Temario das probas de aptitude 2017-2018
Tribunal das probas de aptitude 2017-2018


Máis Información


Secretaría de Alumnos

+34 986 813 831