Facultade de CCXXT

Programas de Mobilidade

O alumnado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións noutra universidade española a través do programa SICUE ou no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así como, beneficiarse das bolsas propias desta universidade, que tamén pon a disposición dos seus estudantes un tándem de conversación coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre participantes.

RESPONSABLES DE MOBILIDADE

Pablo Riquelme V | Pierre-Henri Cialti

RR.II. Grao Dereito | RR.II. Grao en RRLL

|

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades de mobilidade que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes: