Facultade de CCXXT

Programas de Mobilidade

A facultade participa nos programas de mobilidade institucionais apoiando a saída do estudantado propio e acollendo ao estudantado externo (nacional e internacional)

O alumnado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións noutra universidade española a través do programa SICUE ou no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así como beneficiarse das bolsas propias.

RESPONSABLES DE MOBILIDADE

Pablo Riquelme V | José Fco. Durán Vázquez

RR.II. Grao Dereito | RR.II. Grao en RRLL

|


HORARIO DE ATENCIÓN

Martes (10.30-12.30) e xoves (17.00-19.00)

A Universidade de Vigo tamén pon a disposición dos seus estudantes un tándem de conversación coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre participantes.


A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades de mobilidade que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes: