Organización académica no curso 2021/2022 por mor da COVID-19

Publícanse os procotolos básicos sobre presencialidade para o comezo do curso na FCCXXT.

As clases comenzan o día 6 de setembro.
No curso académico 2021/2022 as clases serán presenciais respectando os aforos e medidas hixiénico-sanitarias vixentes, control con códigos QR tanto para estudantado como profesorado, comunicación casos Covid, etc.

En relación cos aforos queremos informar que, segundo as novas instruccións, o aforo das aulas tense incrementado sensiblemente. Ainda así, somos conscientes que non todo o alumnado de todos os cursos/materias pode ter acomodo nunha sola aula. Por este motivo, temos deseñada unha planficación de docencia con aulas “espello”.

Máis información no apartado de horarios do centro.