Proxecto de voluntariado en colaboración con ADICAE

Obxectivo xeral

Axudar na defensa dos dereitos das persoas consumidoras.

Obxectivo específico

Educar, reivindicar, colaborar en sede e potenciar a nova persoa consumidora.

Destinatarios do programa

Poboación en xeral

Perfil das persoas voluntarias

As persoas voluntarias non precisan coñecementos previos, cada unha colaborará en función das súas posibilidades e aptitudes.
Cantos mais sexamos na defensa das persoas consumidoras mellor, posto que mais logros acadaremos.

Funcións da persoa voluntaria

Colaborar en:

 1. Organizar e impartir obradoiros e outras actividades de educación e formación dos dereitos das persoas consumidoras, especialmente aquelas vinculadas a proxectos.
 2. Accións de reivindicación de casos colectivos.
 3. Organización e participación activa en campañas de sensibilización e concienciación.
 4. Mobilización dos grupos temáticos e comités de persoas afectadas.
 5. Apoio nos casos colectivos da asociación.
 6. Apoio nas accións extraxudiciais na defensa das persoas consumidoras.
 7. Elaboración de materiais formativos e informativos.
 8. Tarefas propias cotiás da delegación de Adicae.
 9. Plans de difusión das actividades e obxectivos da asociacións e fomento do asociacionismo.

Actividades que van a desenvolver

A persoa voluntaria levará a cabo a súa colaboración solidaria nas funcións arriba descritas sempre como labor auxiliar e libre e que se concretarán, na práctica, en actividades como as seguintes:

 • Preparación e desenvolvemento de asembleas, comités de participación, reunións de grupos temáticos e outras actividades de persoas socias e/ou afectadas ou abertas a calquera público.
 • Adquisición de coñecementos para organización de ditas actividades.
 • Contactos previos para difusión das mesmas.
 • Contacto posterior coas persoas asistentes para aumentar a súa implicación.
 • Recopilación de información de utilidade sobre asistencia, perfís das persoas que acoden e problemas ou dúbidas formuladas.
 • Apoio no deseño dun plan formativo ou de acción a nivel local para persoas consumidoras (localizar entidades, contactalas, presentarlles información, establecemento de calendario de actividades).
 • Uso de bases de datos da asociación ou elaboración propia (respectando a LOPD).
 • Coñecemento de publicacións, materiais e proxectos da asociación e difusión dos mesmos.
 • Propostas de ideas e contidos para materiais formativos e elaboración das mesmas.
 • Adquisición de coñecementos sobre casos colectivos, reclamacións e demandas que atende a asociación.
 • Atención ao público buscando o trato e fomento de empatía con outras persoas consumidoras.
 • Seguimento de informacións de consumo, sobre todo a nivel local.
 • Adquisición de coñecemento e seguimento da lexislación básica en materia de consumo.
 • Realización dalgún trámite administrativo para solicitar permisos de actividades reivindicativas.
 • Participación en encontros e entrevistas con persoas con responsabilidade pública e política en tanto que persoa voluntaria nunha organización de defensa dos dereitos das persoas consumidoras.
 • Axuda a persoas consumidores na presentación dunha reclamación.
 • Monitor/a de taller de alfabetización dixital básica.

Lugar de realización das actividades

Delegación de ADICAE – Rúa Velázquez Moreno, 9 – 5º Planta – 36201 Vigo.

Tempo de dedicación das persoas voluntarias

Flexible, segundo disponibilidade das persoas voluntarias.
Pídese compromiso e constancia. Desde unha hora á semana a todos os días de luns a venres.

 

Inscrición

 

Contacto

Eugenia Mariño Rodríguez

De 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 h.

986 226 642
vigo@adicae.net