Facultade de CCXXT

Comisión de Calidade

Composición


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretario

Alexandre Pazos Pérez

Coordinadores de Titulación

Pablo Fernández Carballo-Calero
Belén Fernández Docampo
Emma Rodríguez Rodríguez
Ana María Pita Grandal
Helena Martínez Hens
Mª Antonia Arias Martínez

Coordinador do Grao en Dereito
Coordinador do Grao en Relacións Laborais
Coordinador do Mestrado en Dirección e Xestión Laboral
Coordinador do Mestrado en Dereito de Empresa
Coordinador do Mestrado en Menores
Coordinador do Mestrado en Avogacía

Persoal Docente e Investigador

Marta García Mosquera
Esther Pillado González

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Alba Moldes Portela

Alumnado

Paula Rivera González
-

Representante do estudantado de grao
Representante do estudantado de mestrado

Outros Grupos de Interese

Raul E. Gómez Villaverde
Blanca Otero Otero

Representante da sociedade (Pte. do Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra)
Representante do estudantado egresado