As persoas que integran a Comisión de Calidade son elementos craves no desenvolvemento dos programas de calidade do centro. Ademais da súa participación activa nas funcións específicas da comisión, deben ser axentes dinamizadores da xestión da calidade no centro.

Composición

Cargo Nome
Presidente Francisco José Torres Pérez
Secretaria Regina Ibáñez Paz
Coordinador de Calidade Regina Ibáñez Paz
Coordinación dos títulos Xosé Manuel Pacho Blanco (Grao en Dereito)
Belén Fernández Docampo (Grao en Relacións Laborais)
Mª Antonia Arias Martínez (Mestrado en Avogacía)
Helena Martínez Hens (Mestrado en Menores)
Alexandre Pazos Pérez (Mestrado en Dirección e Xestión Laboral)
Persoal Docente e Investigador Marta García Mosquera
Esther Pillado González
Persoal de Administración e Servizos Manuel Valcárcel Martínez
Rep. do estudantado Paloma Acosta Virzí (1º e 2º ciclo)
Sandra Martínez Gómez (1º e 2º ciclo)
Daniel Armada Pérez (3º ciclo)
Rep. dos egresados/as Blanca Otero Otero
Rep. da sociedade Raul E. Gómez Villaverde

 

Acordos