Facultade de CCXXT

Plans de Mellora


CURSO 2016-2017

Plan de melloras do centro
Plan de melloras do Mestrado en Avogacía


CURSO 2015-2016

Plan de melloras do centro
Plan de melloras do Grao en Dereito
Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
Plan de melloras do Mestrado en Avogacía
Plan de melloras do Mestrado en Dereito de Empresa
Plan de melloras do Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social
Plan de melloras do Mestrado en Xestión e Dirección Laboral


CURSO 2014-2015

Plan de melloras do centro
Plan de melloras do Grao en Dereito
Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
Plan de melloras do Mestrado en Avogacía
Plan de melloras do Mestrado en Dereito de Empresa
Plan de melloras do Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social
Plan de melloras do Mestrado en Xestión e Dirección Laboral


CURSO 2012-2013

Plan de melloras do Grao en Dereito
Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
Plan de melloras do Mestrado en Avogacía
Plan de melloras do Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social


CURSO 2011-2012

Plan de melloras do centro
Plan de melloras do Grao en Dereito
Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
Plan de melloras do Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social


CURSO 2010-2011

Plan de melloras do centro
Plan de melloras do Grao en Dereito
Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
Plan de melloras do Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social