Facultade de CCXXT

Resultados de Medición

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Taxas Académicas - Curso 2016-2017

TítuloIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Dereito 67,00 82,00 51,16 21,69 87,00
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 66,00 83,00 29,67 32,61 83,00
Mestrado en Avogacía 99,00 100,00 100,00 15,20 100,00
Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflito social 91,00 99,00 91,00 12,50 97,00
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 80,00 100,00 83,00 5,00 93,00

Resultados das enquisas de satisfacción: