Facultade de CCXXT

Resultados de Medición

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Taxas Académicas - Curso 2015-2016

TítuloIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Dereito 70,00 83,00 45,65 20,43 84,00
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 66,00 80,00 34,74 25,86 84,00
Mestrado en Dereito de Empresa 97,00 100,00 93,55 0,00 99,00
Mestrado en Avogacía 99,00 100,00 91,67 6,38 100,00
Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social 93,00 100,00 87,50 4,55 96,00
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 86,00 99,00 75,00 14,29 98,00

Histórico de taxas ata o curso 2013-2014


Resultados das enquisas de satisfacción: