Informe de Revisión pola Dirección

2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

 

Taxas Académicas

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao en Dereito 66,00 79,00 18,28 15,85 87,00
Grao en Relacións Laborais e RRHH 69,00 83,00 31,33 13,25 86,00
Máster en Avogacía 100,00 100,00 95,08 0,00 100,00
Máster en Menores 87,00 100,00 80,00 8,00 95,00
Máster en Xestión e Dir. Laboral 86,00 100,00 52,94 0,00 95,00

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.