Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Revisión do Sistema pola Dirección 07/03/2019
R1 DO-0102 P1
R2 DO-0102 P1
R3 DO-0102 P1
Informes de seguimento das titulacións
R1 DO-0102 P1 Plans anuais de accións de mellora
R3 DO-0201 P1 Informe de Accións de Coordinación Académica:
Grao en Dereito
Grao en Relacións Laborais
Mestrado en Avogacía – Campus de Vigo
Mestrado en Avogacía – Campus de Pontevedra
Mestrado en Menores
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
10/10/2018
R2 DO-0202 P1 Informe Anual do Plan de Promoción e Captación do Centro 10/10/2018
R2 DO-0203 P1 Informe Anual do Plan de Acción Titorial
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito
Mestrado en Avogacía – Campus de Vigo
Mestrado en Avogacía – Campus de Pontevedra
Mestrado en Menores
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 
Mestrado en Dereito de Empresa

10/07/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
R1 DO-0204 P1 Criterios de asignación das prácticas curriculares 10/10/2018
IT01-PA07 Criterios para seleccionar os recursos materiais e os provedores/as 10/10/2018
IT01-PA08 Plan de actuación dos servizos permanentes do centro 10/10/2018
IT02-PA08 Informe de xestión dos servizos contratados 10/10/2018

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 10/10/2018
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento da docencia 19/12/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 07/10/2015
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 10/10/2018
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 10/10/2018

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015