Facultade de CCXXT

Calendario académico


Calendario de docencia


Cuadrimestre Comezo Remate
1º cuadrimestre 11/09/2017 15/12/2017 1 / 07/12/2017 2
2º cuadrimestre 22/01/2018 04/05/2018

1 Grao en Dereito | 2 Grao en Relacións Laborais e RRHH


Calendario de exames


Convocatoria Comezo Remate
Fin de Carreira 03/10/2017 10/11/2017
1º cuadrimestre 18/12/2017 1 / 11/12/2017 2 19/01/2018 1 / 12/01/2019 2
2º cuadrimestre 07/05/2018 29/05/2018
Xullo 2018 18/06/2018 06/07/2018

1 Grao en Dereito | 2 Grao en Relacións Laborais e RRHH


Patrón da FCCXXT (festivo): 02/04/2018

Calendario acádemico da FCCXXT 2017-2018


Calendario de docencia


Cuadrimestre Comezo Remate
1º cuadrimestre 10/09/2018 14/12/2018 1 / 07/12/2018 2
2º cuadrimestre 21/01/2019 03/05/2019 1 / 26/04/2019 2

1 Grao en Dereito | 2 Grao en Relacións Laborais e RRHH


Calendario de exames


Convocatoria Comezo Remate
Fin de Carreira 03/10/2018 09/11/2018
1º cuadrimestre 17/12/2018 18/01/2019
2º cuadrimestre 06/05/2019 31/05/2019
Xullo 2019 17/06/2019 11/07/2019

Patrón da FCCXXT (festivo): 22/04/2019

Calendario acádemico da FCCXXT 2018-2019