Pazos Pérez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Departamento de Dereito Público Especial

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho C-209
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 794
alexpazos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

V08G081V01504 | Dereito do traballo e da seguridade social

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01302 | Dereito do traballo I

2º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01903 | Dereito social comunitario
V08G211V01801 | Dereito procesual laboral

Máster Universitario en Avogacía-Vigo

V08M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

Horarios de titoría

2º cuadrimestre

 
07/01/2020 – 31/07/2020
Luns: de 9:00 a 11:00, Despacho C-209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Mércores: de 9:00 a 11:00, Despacho C-209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Xoves: de 9:00 a 11:00, Despacho C-209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Investigación

Grupo de investigación

Dereito Mercantil e do Traballo

Liñas de investigación

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar