Pazos Pérez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Departamento de Dereito Público Especial

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho C-209
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 794
alexpazos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01302 | Dereito do traballo I
V08G211V01501 | Dereito da seguridade social II

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01102 | Dereito do Traballo e Crise da Empresa
V08M104V01103 | Xestión da Prevención de Riscos Laborais

2º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01402 | Dereito da seguridade social I

Máster Universitario en Menores

V08M042V01202 | A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01217 | Medidas de Solución de Conflitos
V08M104V01218 | Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 9:00 a 11:00, Despacho C209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
– Mércores: de 9:00 a 11:00, Despacho C209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 9:00 a 11:00, Despacho C209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
– Martes: de 9:00 a 11:00, Despacho C209, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Investigación

Grupo de investigación

Dereito Mercantil e do Traballo

Liñas de investigación

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar