Bravo Bosch

Profesor/a titular de universidade

Área de Dereito Romano
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho B-307
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 491
bravobosch@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01114 | Dereito: Dereito romano

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

Sistemas Xurídicos

Liñas de investigación

  • Urbanismo, territorio e medio ambiente na antiga Roma
  • A situación xurídica da muller na antigüidade
  • O principio ne bis in idem en dereito romano e o seu reflexo no TXUE