Varela Caruncho

Profesor/a titular de escola universitaria

Área de Socioloxía
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 711
lvarela@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01305 | Socioloxía do traballo

2º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01907 | Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais