Estévez Abeleira

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho B-305
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 023
estevez.abeleira@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Menores

V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01103 | Práctica Civil I

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01212 | Dereito: Introducción ao dereito civil e dereito da persoa

2º cuadrimestre

Máster Universitario en Menores

V08M042V01204 | Traballo de Fin de Máster

Grao en Dereito

V08G081V01203 | Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Dereito Procesual