Facultade de CCXXT

Xosé Antón Cachaldora Calderón

Xosé Antón Cachaldora Calderón

Area de Dereito Internacional Público e RR.II.

Departamento de Dereito Público

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Dereito Procesual

Información de contacto

FCCXXT

Despacho

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 012

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01601 | Dereito procesual penal

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01413 | Dereito procesal penal


2º CUADRIMESTRE:

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01321 | Sistema xudicial español e proceso civil

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)