Facultade de CCXXT

María Isabel Cal Bouzada

María Isabel Cal Bouzada

Profesora Titular de Escola Universitaria

Area de Economía Aplicada

Departamento de Economía Aplicada

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Información de contacto

FCCEE

Despacho 328

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 812 494

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01505 | Economía laboral


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01204 | Economía española

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

2º CUADRIMESTRE:

L: 9.20-11.20 / M: 9.20-10.10 / V: 9.20-12.30

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)Breve CV


Licenciada en Ciencias Económicas (1986) pola Universidade de Santiago de Compostela (España) e Doutora na mesma rama (1993) pola Universidade de Vigo (España). Dende a súa incorporación á Universidade (1986), ten adicado gran parte do seu tempo á implantación e adaptación das novas tecnoloxías á docencia e ao deseño de material docente, habendo publicado varios libros e participado en distintos foros relacionados con esta materia.