Facultade de CCXXT

Julio Costas Comesaña

Julio Costas Comesaña

Catedrático de Universidade

Area de Dereito Mercantil

Departamento de Dereito Privado

Liñas de Investigación:

  • Dereito da competencia e da Propiedade Industrial
  • Dereito de sociedades e cooperativas

Grupo de Investigación:

Publicidade, Competencia e Propiedade Industrial

Información de contacto

FCCXXT

Despacho D-205

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 812 416

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01702 | Dereito mercantil II
V08G081V01932 | Propiedade industrial e competencia


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01902 | Dereito de sociedades e cooperativas

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01421 | Dereito mercantil I

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M e X: 10.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

M e X: 10.00-12.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

M e X: 10.00-12.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)