Facultade de CCXXT

José Francisco Durán Vázquez

Liñas de Investigación:

  • Dicursos e novas formas de integración no mundo do traballo
  • Consumo e identidade
  • Teoría Social do traballo e do consumo

Grupo de Investigación:


Información de contacto

FCCXXT

Despacho B-206

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 818 796

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais
Socioloxía do traballo

2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
Dereito administrativo I

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e M: 11:30-12:45 / Me e X: 10:15-11:30 / V: 13:00-13:25

2º CUADRIMESTRE:

Me: 15:30-19:30 / X: 17:00-19:00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Me e X: 10:00-13:00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)