Facultade de CCXXT

Teresa Estévez Abeleira

Teresa  Estévez Abeleira

Profesora Asociada

Area de Dereito Civil

Departamento de Dereito Privado

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Dereito Procesual

Información de contacto

FCCXXT

Despacho B-305

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 023

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Menores
V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01212 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

Mestrado en Menores
V08M042V01204 | Traballo Fin de Máster

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)